Welkom op de website van Teken- en schildergroep VIPP uit Made.

Welkom op de website van de vereniging Teken- en schildergroep VIPP (Verf, Inspirratie, Potlood en Penseel uit Made.
Wilt u leren schilderen, of dit graag onder begeleiding doen? Wordt dan lid van Teken- en schildergroep VIPP in Made.
Een vakbekwame en enthousiaste docent, teken- en schilderlessen verzorgt de lessen voor volwassenen en jeugd.

De VIPP bestaat al meer dan veertig jaar en heeft drie groepen voor volwassenen en twee jeugdgroepen. Onze leden komen niet alleen uit Made, maar ook uit de andere kernen van de Gemeente Drimmelen en de omliggende gemeenten.

Meer dan Teken- en Schilderlessen.

Er worden regelmatig culturele uitstapjes georganiseerd voor de leden. Zoals bijvoorbeeld een bezoek aan een museum, waar een expositie wordt gehouden van een schilder die tijdens de les is besproken.

Expositie

Door de VIPP wordt om de twee jaar een expositie georganiseerd, waarbij de leden hun werkstukken tentoonstellen aan familie, vrienden en overige belangstellenden.

Organisatie

Het bestuur van de VIPP bestaat uit 5 leden die de dagelijkse gang van zaken regelen. Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden, waarin het bestuur verantwoording aflegt voor de financiën van het afgelopen jaar en de begroting voor het volgende jaar wordt besproken. Ook wordt de hoogte van de contributie voor het komende jaar vastgesteld. Tevens kunnen de leden vragen stellen aan het bestuur. Vaak wordt een spreker uitgenodigd, die een, voor de leden, interessante presentatie houdt.